ไม่ขอยอมรับ!เว็กฮอร์สต์ ออกโรงโต้คำวิจารณ์เป็นแข้ง แมนยู ห่วยสุดในประวัติศาสตร์